Yvonne van Terheijden
Registerpsycholoog NIP Arbeid en organisatie
Aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Vergoedingen voor behandeling van klachten zijn eventueel mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Kijk op uw polis naar de voorwaarden die voor u persoonlijk gelden.
AGBcode 90101282 AGBcode YvanT 090060837
in geval van klachten en geschillen kunt u zich wenden tot de geschillencommissie WKKGZ

Ik werk in mijn praktijk aan huis in Nijmegen Oost.
Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie:
info@yvant.nl
06-51139928